Başlangıç > C Programlama - VII > C Programlama Dersi – VII

C Programlama Dersi – VII

Bu yazıda öğrenecekleriniz:
– Bu bölümde, şimdiye kadar işlenmiş konulara dair örnek sorular bulunmaktadır.

Örnek Sorular

Soru 1.a: Aşağıdaki programın çıktısı nedir?

Cevap 1.a:

#include<stdio.h>
int main( void )
{
	int i = 0;
	for( ; i < 12; i++ ) {
		if( ( i++ + 1 ) == 5 ) 	
			printf( "%d\n",i );
		else 
			if( i % 2 == 0 ) break;
			else if( i % 3 == 0)
				continue;
			else 
				printf("%d\n", i );
	}
	return 0;
}

Soru 1.b: Aşağıdaki programı doğru olarak yazınız.

Cevap 1.b:

#include<stdio.h>
int main( void )
{
	int sum;
	float average;
	int weight_1, weight_2;
	printf( "1.agirlik> " );
	scanf( "%d", &weight_1 );
	sum += weight_1;
	printf( "2.agirlik> " );
	scanf( "%d", weight_2 );
	sum += weight_2;
	average = sum / 2;
	printf( "Ortalama: %.2f\n", average );
	return 0;	
}

Soru 2: Bir üçgende, iki kenarın toplam uzunluğu, üçüncü kenardan az
olamaz. Ayrıca iki kenarın birbirinden farkının mutlak değeri, üçüncü kenardan
büyük olmamalıdır. Bu bilgileri kullanarak, verilen üç kenar uzunluğuna göre bir üçgen
çizilip çizilmeyeceğini gösteren programı yazınız. Girilecek kenar uzunlukları
tam sayı olacaktır.

Cevap 2:

/* Girilen 3 tamsayinin bir ucgenin kenari olup olmadigi kontrol edilir */
 
#include<stdio.h>
int main( void ) 
{
	int a, b, c;
	int temp;
	
	printf("Birinci kenar uzunlugu> ");
	scanf("%d", &a);
	printf("Ikinci kenar uzunlugu> ");
	scanf("%d", &b);
	printf("Ucuncu kenar uzunlugu> ");
	scanf("%d", &c);
	
	/* a ile b den buyuk olan a ya kucuk olan b ye atanir */
	if(a < b) {
		temp = a;
		a = b;
		b = temp;
	}
	
	if( ((a + b) c) )
		printf("Bu kenar uzunluklarina sahip bir ucgen olamaz.\n");
	else
		printf("Bu kenar uzunluklarina sahip bir ucgen cizilebilir.\n");
	
	return 0;
}

Soru 3: Klavyeden girilecek bir sayının asal sayı olup olmadığını ekrana
basan bir program yazınız.

Cevap 3:

/*
Bir sayının asal olup olmadığını bulmak için çeşitli metodlar 
vardır. Aşağıda bu metodlardan basit bir tanesi yazılmıştır. 
Eğer sayının yarısına kadar kontrol etmek yerine, kareköküne 
kadar olan sayıları test ederseniz, yine aynı sonuç çıkacaktır. 
Ancak anlaşılma konusunda sorun olmaması için soru bu şekilde 
çözülmüştür.
*/
#include<stdio.h>
int main( void ) 
{
	int sayi, i;
	//Sayıyı ilk başta asal kabul ediyoruz.
	//asal_mi değişkeni 1 ise, sayi asaldir. 
	int asal_mi = 1;
	
	//Klavyeden, test edilmek üzere bir sayı alınıyor.
	printf( "Bir sayı giriniz> " );
	scanf("%d",&sayi);
	
	//Girilen sayının, başka sayılara göre sırayla modunu
	//alıyoruz. Bir sayının modunu aldığınızda, kalan 0 ise
	//bu sayının bölünebildiğine ve dolayısıyla 
	//asal olmadığına dair bilgi verir. Bu işlemi yapabilmek 
	//için 2'den başlayarak, sayının yarısına kadar olan 
	//bütün değerler deneniyor. 
	for( i = 2; i <= sayi/2; i++ ) {
		if( sayi%i == 0 ) {
		//Sayı i değişkenine kalansız bölünmektedir.
		//Dolayısıyla, sayı asal değildir ve döngüyü 
		//sürdürmeye gerek yoktur.
			asal_mi = 0;
			break;
		}
	}
	//Sayının asal olup olmama durumuna göre, çıktı yazdırılıyor.
	if( asal_mi == 1 ) 
		printf( "%d sayısı asaldır.\n", sayi );
	else
		printf( "%d sayısı asal değildir.\n", sayi );
		
	return 0;
}

Soru 4: Klavyeden girilecek 0 ile 999 arasında bir tam sayının, yazıyla
ifade eden ( örneğin 49, ‘kırkdokuz’ gibi ) bir program oluşturunuz.

Cevap 4:

/*
Girilen sayının, nasıl okunduğunu ekrana yazdıran programdır. 
Fonksiyon kullanımıyla daha efektif olarak yazılabilir.
Ancak henüz işlenmeyen bir konu olduğundan, basit bir şekilde 
yazılmıştır.
*/
#include<stdio.h>
int main( void )
{
	int sayi;
 
	//Klavyeden girilecek sayinin 0 ile 999 sınırlarında 
	//olup olmadığı kontrol ediliyor. Eğer değilse, 
	//uyarı verilip, yeni bir sayı isteniyor. Bu işlem 
	//doğru bir değer girilene kadar devam ediyor.
	do {
		printf( "Sayıyı giriniz> " );
		scanf("%d",&sayi);
		if( sayi>999 || sayi<0 )
			printf("Girdiğiniz sayı uygun değildir.\n"
				"0 ile 999 arasında olmalıdır.\n");
		else
			break;
	}while( 1 );
 
	printf( "%d sayısı, '",sayi );
 
	//Verilen sayıyı, yazıyla ifade edebilmemiz için, 
	//yüzler, onlar ve birler basamaklarına ayırmamız
	//gerekmektedir. 
 
	//Sayının yüzler basamağı ayrıştırılıyor.
	//Bunun için sayıyı, 100'e bölmek yeterli.
 
	//YÜZLER BASAMAĞI:
	switch( sayi/100 ) {
		case 9: printf( "dokuzyüz" ); 	break;
		case 8: printf( "sekizyüz" ); 	break;
		case 7:	printf( "yediyüz" ); 	break;
		case 6: printf( "altıyüz" ); 	break;
		case 5: printf( "beşyüz" ); 	break;
		case 4:	printf( "dörtyüz" ); 	break;
		case 3: printf( "üçyüz" ); 	break;
		case 2: printf( "ikiyüz" ); 	break;
		case 1: printf( "yüz" ); 	break;
	}
 
	//Onlar basamağını bulmak için, sayının 
	//yüze bölümünden kalan değeri, 10'a 
	//bölüyoruz. Yüzler basamağını bir önceki 
	//adımda ele aldığımız için, bu adımda, 
	//sayının yüze bölümünü değil, bölümünden 
	//kalanı kullandık.
 
	//ONLAR BASAMAĞI:
	switch ( (sayi%100)/10 ) {	
		case 9: printf( "doksan" ); 	break;
		case 8: printf( "seksen" ); 	break;
		case 7: printf( "yetmiş" ); 	break;
		case 6: printf( "altmış" ); 	break;
		case 5: printf( "elli" ); 	break;
		case 4: printf( "kırk" ); 	break;
		case 3: printf( "otuz" ); 	break;
		case 2: printf( "yirmi" ); 	break;
		case 1: printf( "on" ); 	break;
	}
 
	//Birler basamağını bulabilmek için, sayının
	//10'a bölümünden kalana bakıyoruz.
 
	//BİRLER BASAMAĞI:
	switch ( (sayi%10) ) {	
		case 9: printf( "dokuz" ); 	break;
		case 8: printf( "sekiz" ); 	break;
		case 7: printf( "yedi" ); 	break;
		case 6: printf( "altı" ); 	break;
		case 5: printf( "beş" );	break;
		case 4: printf( "dört" ); 	break;
		case 3: printf( "üç" ); 	break;
		case 2: printf( "iki" );	break;
		case 1: printf( "bir" );	break;
	}
 
	//Eğer sayı 0 ise, yukarda ki düzeneğe 
	//uymayacağından, onu ayrıca ele alıyoruz.
	if( sayi == 0 )
		printf( "sıfır" );
 
	printf( "' şeklinde okunur.\n" );
	
	return 0;
	
}

Soru 5: Dört basamaklı bir sayının rakamları ters yazılıp, 4 ile çarpılırsa,
çıkan sonuç, kendisiyle aynıdır. Dört basamaklı bu sayıyı bulunuz.

Cevap 5:

/*
Dört basamaklı bir sayının rakamları, ters yazılıp, 4 ile 
çarpılırsa, sayının kendisine eşit olmaktadır. Bu program, 
bahsedilen dört basamaklı bu sayıyı bulmaktadır. 
*/
#include<stdio.h>
int main( void )
{
	//Dört basamaklı bir sayının tersinin dört katına
	//eşit olmasını hesaplamamız gerektiğinden, her 
	//basamağı ayrı ayrı düşünmemiz gerekmektedir. 
	//Bilinmeyen bu sayıyı, abcd olarak düşünebiliriz.
	int a,b,c,d;
	int sayi, sayinin_tersi;
	for( a = 0; a < 10; a++ )
		for( b = 0; b < 10; b++ )
			for( c = 0; c < 10; c++ )
				for( d = 0; d < 10; d++ ) {
	//Burada sayinin degeri bulunmaktadir.
	sayi = a * 1000 + b * 100 + c * 10 + d;
					
	//Burada da sayinin tersi hesaplanmaktadir.
	sayinin_tersi = d * 1000 + c * 100 + b * 10 + a;
					
	//Sayinin tersinin 4 katinin ilk sayiya 
	//esit olup olmadigi kontrol ediliyor. 
	//Ayrica sayinin 0 olmamasi gerekmektedir.
	//Bu kontrol de yapilmaktadir.
	if( sayi == 4 * sayinin_tersi && sayi != 0 ) { 
					
	//Sayi ve uygun olan tersi gosterilir:
	printf( "Sayı: %d, tersi: %d\n", sayi, sayinin_tersi );
						
	//return ifadesi programin daha fazla devam
	//etmemesi icin burada kullanilmistir. 
	//Program donguye devam etmez ve burada kesilir.
	//return, main fonksiyonunu sonlandirir.
						return 0;
					}
				}
	//Uygun bir sayi bulunamazsa, program burada sonlanacaktir.
	return 0;
}

Soru 6: Fibonacci serisinin ilk iki elemanı 0 ve 1’dir. Bundan sonra
gelen sayılar, kendisinden önceki iki sayının toplamıyla bulunur. Yani seri elemanları
0 1 1 2 3 5 8 13 21 … şeklinde gitmektedir. Verilecek adım sayısına göre, Fibonnaci
serisinin elemanlarını gösterecek bir program yazınız.

Cevap 6:

/* Fibonacci sayilarini ekrana yazar */
 
#include<stdio.h>int main( void ) 
{
	int a = 0; /* a[n]  */
	int b = 1; /* a[n+1] */
	int c;   /* a[n+2] */
	int n;
	int i;
	
	printf("Fibonacci serisi kacinci elemana kadar yazilsin> ");
	scanf("%d", &n);
	
	for( i = 1; i <= n ; i++ ) {
		printf( "%4d. Eleman: %d\n", i, a );
		c = a + b;
		a = b;
		b = c;
	}
	
	return 0;
}

Soru 7: Verilecek kenar uzunluğuna göre, yıldız (*) işareti kullanarak
kare çizen, bir program yazınız.

Cevap 7:

/* '*'ler kullanarak kenar uzunlugu verilen kareyi cizer */
 
#include<stdio.h>
int main( void ) 
{
	int kenar;
	int i;
	int j;
	
	printf("Karenin kenar uzunlugu: ");
	scanf("%d", &kenar);
	
	/* Gecerli bir deger mi */
	while((kenar 20)) {
	
		printf("Lutfen 0 ile 20 arasinda bi deger giriniz.");
		printf("Karenin kenar uzunlugu");
		scanf("%d", &kenar);
	}
	
	/* karenin cizilmesi */
	for(i = 1; i <= kenar; i++) {
	
		if(kenar == 0)
			break;
		
		/* alt ve üst kenarlarin cizimi */
		if((i == 1) || (i == kenar)) {
		
			for(j = 1; j <= kenar; j++)
				printf("*");
			printf("\n");
			continue;
		} /* if sonu */
		
		/* sag ve sol kenarlarin cizimi */
		for(j = 1; j <= kenar; j++)
			if((j == 1) || (j == kenar))
				printf("*");
			else
				printf(" ");
		
		printf("\n");
	} /* for sonu */
	
	return 0;
}

Soru 8: Aşağıdaki eşkenar dörtgen çıktısını üretecek bir program
yazınız:

  *
  ***
 *****
 *******
*********
 *******
 *****
  ***
  *

Cevap 9:

/* '*'ler yardimiyla eskenar dortgen cizer */
 
#include<stdio.h>
int main( void ) 
{
	int i, j;
	
	for(i = 1; i <= 5; i++) {
		for(j = 1; j <= 9; j++)
			if((j (i + 4)))
				printf(" ");
			else 
				printf("*");
		
		printf("\n");
	}
	for(i = 4; i >= 1; i--){
		for(j = 1; j <= 9; j++)
			if((j (i + 4)))
				printf(" ");
			else 
				printf("*");
		
		printf("\n");
	}
	
	return 0;
}

Soru 9: Hipotenus’u 500 birime kadar olan dik üçgenlerin, kenar uzunluklarını
gösteren bir program yazınız. Kenar uzunlukları, sadece tam sayı olacaktır.

Cevap 9:

/* Hipotenusu 500'e kadar olan pisagor uclulerini ekrana yazar. */
 
#include<stdio.h>
int main( void ) 
{
	int a; /* birinci dik kenar */
	int b; /* ikinci dik kenar */
	int hipotenus;
 
	for(a = 1; a < 500; a++)
		for(b = a; b < 500; b++)
			for(hipotenus = b+1; hipotenus <= 500; hipotenus++)
				if( (a*a + b*b) == hipotenus*hipotenus )
					printf("%5d%5d%5d\n", a, b, hipotenus);
	return 0;
}	


  <<   C Programlama Dersi – VI                                                 C Programlama Dersi – VIII   >>


Reklamlar
 1. Henüz yorum yapılmamış.
 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: